Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån022vm , 2480gravån022vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-23 Stoppdatum 2011-09-23
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2713
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: