Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj045vm , 2480gärssj045vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-17 Stoppdatum 2012-09-17
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 3949
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: