Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån036vm , 2480gravån036vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-19 Stoppdatum 2012-09-19
Mängd (ton): 12,12 Kostnad totalt: 16613
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: