Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj049vm , 2480gärssj049vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-17 Stoppdatum 2012-09-17
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5583
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: