Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb038vm , 2480brännb038vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-22 Stoppdatum 2011-09-22
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4070
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: