Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger058vm , 2480deger058vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-16 Stoppdatum 2011-09-16
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1356
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: