Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm091vm , 2480klappm091vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-20 Stoppdatum 2011-09-20
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1356
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: