Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm113vm , 2480klappm113vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-21 Stoppdatum 2011-09-21
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 6784
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: