Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm123vm , 2480klappm123vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-16 Stoppdatum 2012-09-16
Mängd (ton): 10,93 Kostnad totalt: 14979
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: