Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059036, 06VAT059036 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-09-30 Stoppdatum 1990-09-30
Mängd (ton): 1,73 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: