Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm075vm , 2480klappm075vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-17 Stoppdatum 2012-09-17
Mängd (ton): 8,05 Kostnad totalt: 11030
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: