Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm075vm , 2480klappm075vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-21 Stoppdatum 2011-09-21
Mängd (ton): 8,05 Kostnad totalt: 10990
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: