Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb012vm , 2480malb012vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-14 Stoppdatum 2012-09-14
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 4357
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: