Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm136vm , 2480klappm136vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-19 Stoppdatum 2011-09-19
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5562
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: