Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä004vm , 2480idebä004vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-13 Stoppdatum 2012-09-13
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt: 8306
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: