Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä017vm , 2480idebä017vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-18 Stoppdatum 2011-09-18
Mängd (ton): 7,05 Kostnad totalt: 9633
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: