Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj084vm , 2480gärssj084vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-17 Stoppdatum 2012-09-17
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5447
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: