Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463kullmy087vm , 2463kullmy087vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-27 Stoppdatum 2011-08-27
Mängd (ton): 2,67 Kostnad totalt: 4280
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: