Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb012vm , 2482kyrkb012vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-23 Stoppdatum 2012-10-23
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt: 1266
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: