Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holmb026vm , 2482holmb026vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-09 Stoppdatum 2012-10-09
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 4363
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: