Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund003vm , 2482hund003vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-10 Stoppdatum 2012-10-10
Mängd (ton): 20,57 Kostnad totalt: 29135
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: