Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb011vm , 2482rotb011vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-23 Stoppdatum 2011-09-23
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt: 2768
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: