Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb010vm , 2482malb010vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-21 Stoppdatum 2012-10-21
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5630
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: