Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-25 Stoppdatum 2011-09-25
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 11657
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: