Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb017vm , 2482rotb017vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-23 Stoppdatum 2011-09-23
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1457
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: