Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss026vm , 2409tryss026vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-24 Stoppdatum 2011-09-24
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2914
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: