Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund034vm , 2401rund034vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-12 Stoppdatum 2011-10-12
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 11617
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: