Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar017vm , 2401levar017vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-03 Stoppdatum 2011-10-03
Mängd (ton): 6,95 Kostnad totalt: 10165
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: