Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar008vm , 2401levar008vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-23 Stoppdatum 2012-09-23
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2890
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: