Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå029vm , 2401tvärå029vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-10 Stoppdatum 2011-10-10
Mängd (ton): 5,06 Kostnad totalt: 7406
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: