Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb033vm , 2401torsb033vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-10 Stoppdatum 2011-08-10
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2904
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: