Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb039vm , 2401torsb039vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-02 Stoppdatum 2012-08-02
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 7387
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: