Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401fäbod001vm , 2401fäbod001vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-17 Stoppdatum 2012-03-17
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 4380
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: