Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-01 Stoppdatum 2011-10-01
Mängd (ton): 17,89 Kostnad totalt: 26140
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: