Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå073vm , 2401tvärå073vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-10 Stoppdatum 2011-10-10
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1452
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: