Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå073vm , 2401tvärå073vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-25 Stoppdatum 2012-09-25
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1445
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: