Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå123vm , 2425fjällå123vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-31 Stoppdatum 2012-07-31
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5567
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: