Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå123vm , 2425fjällå123vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-11 Stoppdatum 2011-08-11
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5567
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: