Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462oxbäck050vm , 2462oxbäck050vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-30 Stoppdatum 2012-07-30
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1837
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: