Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462oxbäck055vm , 2462oxbäck055vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-28 Stoppdatum 2011-08-28
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 11100
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: