Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb017vm , 2462loftb017vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-28 Stoppdatum 2011-08-28
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1786
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: