Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb022vm , 2462loftb022vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-30 Stoppdatum 2012-07-30
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3675
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: