Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb022vm , 2462loftb022vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-28 Stoppdatum 2011-08-28
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3573
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: