Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-11 Stoppdatum 2011-10-11
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 4301
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: