Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån066vm , 2480gravån066vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-19 Stoppdatum 2012-09-19
Mängd (ton): 3,77 Kostnad totalt: 5174
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: