Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-09 Stoppdatum 2012-09-09
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 13227
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: