Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-26 Stoppdatum 2012-11-26
Mängd (ton): 2,59 Kostnad totalt: 3170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: