Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gölebogöl, 101231 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-30 Stoppdatum 2012-08-30
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2860
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: