Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-26 Stoppdatum 2012-10-26
Mängd (ton): 31,05 Kostnad totalt: 29346
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: