Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-02 Stoppdatum 2012-10-02
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9449
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: